2018-01-10

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකගේ රාත්‍රී 365 ක්


ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකගේ රාත්‍රී 365 ක්

රාත්‍රී 60 ක් - පීරියඩ්
රාත්‍රී 55 ක් - හිසරදය
රාත්‍රී 50 ක් - මට මහන්සියි
රාත්‍රී 40 ක් - මට උදෙන් නැඟිටින්න ඕන
රාත්‍රී 35 ක් - අද ඇඟට හරි නෑ වගේ
රාත්‍රී 25 ක් - ළමයි අවදි වෙයි
රාත්‍රී 20 ක් - හෙට හෙට
රාත්‍රී 35 ක් - අද මං ෆාස්ටිං අනේ
රාත්‍රී 45 ක් - අම්ම බලන්න ගිහිං

මේක තමයි පිරිමි බැංකොක් වලට යන්න ප්‍රදානම හේතුව.

මෙම පෝස්ට් එකේ ආයෝජකයෙකුගේ මනසින් 🤓ආයෝජනය කර ඇත්තේ කොපමණමුදලක්දැයි සිතා බලන්න🤔

විවාහ මංගල තීරණ පිළිබඳ සිද්ධි අද්‍යනය
අවුරුදු 30 ක විවාහ ජීවිතයක්

වියදම:
විවාහ පිරිවැය - රු .1000000/=
මාසික වියදම් - රු. 20000/=
බිරිඳගේ මාසික නඩත්තු - රුපියල් 5000/=යි

ආපසු:
SEX
පළමු වසර 5 - සතියට 3 ටයිම්ස්.
ඊළඟ වසර 5 හේ - සතියට 1 පාරයි
ඊළඟ වසර 10 - දින 15 කින්.
ඊළඟ වසර 10 ක් - මාසෙකට පස්සේ.

අර්ථය: 🤔
අවුරුදු 30 ක් තුළ ලිංගික හැසිරීම් 1400 ක්
ඇස්තමේන්තුගත වියදම
7200000 + 1000,000 /=ක්

විවාහ මංගල්ය සඳහා 7% ක පොලී අනුපාතය යටතේ වසර 30 ක් සඳහා ලැබෙන මුදල= 62420000/=

අගයන්:
තම බිරිඳ සමග ලිංගිකව හැසිරෙන සෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා රු 54000/=ක් වැයවේ

නිගමනය:
බාහිරකරණය කිරීම ලාභදායී වේ!🤓

ටහික‍ෙන කතා ඕයි ම්‍ෙවා o_O:-/:-S

උපුටාගත්තේ  ලිහිනි යා  ගෙන්

2018-01-09

කටුක අතීතය
හිත පෑරෙන අද
කුමක් වේවිද මට
අවිනිෂ්චිත හෙට